Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
  • 0212 676 12 27
  • info@tulayegeli.com

Hamilelikte Tarama Testleri

HAMİLELİKTE TARAMA TESTLERİ

Son adet tarininin ilk gününden itibaren gebelik haftanızı hesaplayabilirsiniz.Buna göre ,sizlere zamanı geldiğinde önereceğimiz bazı tetkikler ,şu şekilde özetlenebilir.

*Bebeğinizin kalp atışlarının tespitini takip eden günlerde -6.ncı haftadan itibaren,rutin kan testleriniz(kan grubu,kan sayımı,açlık kan şekeri,troid fonksiyonları,HBA1C,mikrop tarama testleri (hepatit B,C,hıv,vdrl,toxoplazma,rubella,tam idrar tahlili ,kan uyuşmazlığı olanlarda,antikor tarama testi ve bu testin 2nci ve 3ncü trimestrde tekrarı vs….)Anne adayının sahip olduğu ,sistemik başka hastalıkların varlığında detaylandırılır.

*Günümüzde ,modern tıbba sunulan teknolojik imkanlar ve bunlara dayalı araştırmalar,anormal bebeklerin bir çoğunun daha rahim içindeyken,tanınmasını sağlamakta ise de,doğacak bebekteki normal dışı durumların hepsinin önceden saptanması mümkün değildir.Doğacak bebekteki ,kromozom anomalilerini(bunların büyük çoğunluğunu DOWN SENDROMU=MONGOLİZM oluşturmaktadır)kesin olarak belirleyen yöntemler,plasenta,kordon veya bebeğin etrafındaki sıvıdan yani amniosentez adı altında ,sıvıya dökülen fetal hücrelerin örneklerinin alınması ve bunların kromozom yapılarının incelenmesi ile konabilmetedir.Bu yöntemler %0.5 düşük riski taşıyan invaziv yöntemlerdir.Son yıllarda ,anne karnında,kromozom anomalilerinin saptanmasında güncel yaklaşım,NIPT adı altında (NON-INVAZIV PRENATAL TEST) anne kanında fetuse ait nükleik asitlerin (cffDNA ve cffRNA) hücre dışında serbest dolaşabileceklerinin keşfiyle,son 10 yıldaki tıbbi araştırmaların en önemlilerinden biri olmuş,gebeliğin her aşamasında uygulanabilirliğinin yanı sıra,gebelik kaybı riskinin olmaması en büyük avantajıdır.Tanı değeri,bazı kromozom anomalilerinin tanısında %100 dür.Şimdilik oldukça pahalı bir test olmasına rağmen ,anne karnı kromozom anomalilerinin taranmasında ,seçenekler arasında sunduğumuz bir yöntemdir.

Anne karnı kromozom anomalilerinin taranmasında sunduğumuz ikinci seçenek 11-14 hafta tarama testi olarak bilinen İKİLİ TEST tir.Bu test için,11-14 haftalar arasında,ultrasonla ölçülecek ense kalınlığı ve aynı gün vereceğiniz kan testi gerkmektedir.Ultrasonla ,ense kalınlığı ölçümü, genellikle karından yapılmakta,ancak nadiren daha iyi görüntü elde etmek için ,vajinal ultrason gerekli olabilmektedir.Önce bebekte majör anomali belirtilerine bakılır,sonra nukal saydamlık tetkiki yapılır.Nukal kelimesi bir tıp terimi olup ,ense bölgesine ait anlamına gelir.Nukal saydamlık ise,bebeğin boynunun arka tarafında ultrasonda siyah olarak görülen bir aralıktır.100000 den fazla gebelik üzerinde yapılan araştırmalar,göstermiştir ki,bu saydamlık normalden fazla ise kromozom anomalisi riski yükselmektedir.Bu bilgilerle,nukal kalınlık,yaşınız,aynı gün alınan kan örneğinde ,BETA HCG VE PAPP-A parametreleri ile ,kromozom anormalliği olan bebeklerin %90 nı yakalanabilmektedir.

İkili testin zamanlaması ,kaçırılmışsa,aynı amaçlarla  ÜÇLÜ TEST VEYA DÖRTLÜ TEST öneriyoruz.DÖRTLÜ TEST in tanı değeri ,%80-85 iken,ÜÇLÜ TEST in %60-70 dir.Üçlü test için,15-22 gebelik haftalarında AFP,Hcg,Free ESTRİOL bakılmakta ,DÖRTLÜ TEST için ise buna İNHİBİN A eklenmektedir.

*İKİLİ,ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ TEST taramalarından herhangi biri yapıldığında ve sonuç risk gurubunda pozitif çıktığında ,bu testin mesajını ,daha detaylı araştır olarak algılamalıyız.Burada kesin bir olumsuz durumdan bahsedilemez,mümkünse bir PERİNATOLOJİ kliniğinde,onların önereceği daha üst bir araştırmaya geçılmelidir.

*20-22 haftalarda ikinci düzey ultrason +fetal ekokardiyografi ,(mümkünse bir perinatoloji uzmanı tarafından)

*24-28 nci haftalarda ,aç yaptırmanız gereken 50 gr şeker yüklemesi,Kan sayımı tekrarı

*36.ncı haftadan itibaren bebeğinizin kalp atışlarının ve rahim kasılmalarının takip edileceği,fetal iyilik halinin değerlendirildiği’ NST’…3-7  günde bir olmak üzere…Son ay ,annenin bir gün içinde uyanık kaldığı saatler içinde her saat başı bebek hareketlerini değerlendirmesi sayması istenir.Bu da bebeğin iyilik halinin belirteçlerinden biridir.2 saat üst üste oynamazsa NST ye gelmesi önerilir.

*Tabi gebeliğinizin gidişatına ve size özel durumlara göre bu temel testlere, ek testler de gerekebilir.